Meijer Släktförening

Föreningen

 
Meijer släktförening är en förening för ättlingar och förfäder till Lars Gustav Meijer och hans hustru Britta Gustavsdotter som bosatte sig på Mörthöjden, Säfsnäs socken i Dalarna 1780
Historik
1990 beslöt några entusiaster att sammankalla ett släktmöte där alla ättlingarna till Lars Gustav och Britta kunde träffas och forska kring sina anfäder. Mötet med 65 deltagare blev så lyckat att man beslöt att träffas igen. Möten hölls 1991, 1993, 1995, 1998 och 2001. Vid mötet 2001 beslöts att bilda en släktförening som skulle ha möte vart tredje år. Sedan dess har 7 möte hållits och nästa planeras till år 2025.

Antalet medlemsfamiljer är ca 60.
Styrelsen sammanträder två gånger om året
Ett medlemsblad skicka ut en gång per år.
Gökotta anordnas på Mörthöjden, pingstdagen varje år
Ordförande. Bertil Andersson
E-post: k.bertiland (at) gmail.com
Föreningen har plusgirokonto 63 70 853-1.
Årsavgiften är 150 Skr per familj och 75 Skr för ensamstående.
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna till föreningen. Årsavgiften betalas in till föreningens plusgirokonto.
Ange ”ny medlem” samt namn och adress (gärna också telefonnummer och ev. e-postadress) på plusgirotalongen.
Antalet medlemsfamiljer är ca 60.
Styrelsen sammanträder två gånger om året
Ett medlemsblad skicka ut en gång per år.
Gökotta anordnas på Mörthöjden, pingstdagen varje år
Ordförande. Bertil Andersson
E-post: k.bertiland (at) gmail.com