Meijer Släktförening

Om Meijers styckgjuteri i Stockholm, Björn Hagelin