Meijer Släktförening

Foton

Mörthöjden strax innan rivning tidigt 50-tal
Meijer-syskon från Mörthöjden Jenny, Klas, Selma, Vilhelm och Matilda
Morthojden-2006
Torpet byggt 2004 – 2005 på den plats ett av de ursprungliga torpen stod
Den raserade ladugården 1989 – 
– samma plats vindskyddet 2004             
-samma plats efter avverkningen 2021
Gökotta på Mörthöjden 2019
Kanon, Gjuten av Gerhardt  Meijer, i Riga 1672.
Medalj Gerhard Meijer 1704 – 1784
Mörsare tillverkad av Johan Meyer
Kassör Halvarsson vid Meijer´s kanoner i von der Lindes port på Västerlånggatan 68 anno 1994
Matkällare ”Johangården”
 
Rest efter hölada?