Meijer Släktförening

Mörthöjden

Mörthöjden ligger cirka 12 km sydöst om Fredriksberg i Ludvika kommun, Dalarnas Län. Det första torpet anlades år 1725 då bruken i Strömsdal och Gravendal anlades.
I Mörthöjden bosatte sig år 1780 bruksbokhållaren, skogvaktaren och nämndemannen Lars Gustav Meijer med makan Britta Gustafsdotter. Meijer friköpte sitt torp och efter hans död delades torpet av sönerna Jan och Lars.
Båda sålde sina egendomar till bruket för 1000 riksdaler var år 1831 respektive 1833.
Torpen brukades under 1800-talet av Lars Meijers söner Lars Edvin och Lars Johan.
Lars Edvins son Johan drev sista torpet som en enhet fram till 1951 och några år senare revs torpet.

Mörthöjden tidigt 50-tal
 
I april 2002 tecknade Släktföreningen ett arrendeavtal med Stora Ensomed rätt att uppföra ett vindskydd eller dylik byggnad i Mörthöjden. Av en vägg i den gammal fallfärdiga ladugården har några av föreningens eldsjälar byggt ett vindskydd och försett det med golv, tak och fönster. Framför vidskyddet finns möjlighet att grilla.
År 2004 påbörjades rivning av ett gammalt torp i Baggetorp för flytt till Mörthöjden. Yttertaket var dock murket och vissa väggstockar i stark förruttnelse. Transporten ut ur skogen skedde med traktor i delvis obanad terräng i enormt fuktig väderlek. År 2005 började uppförandet av huset. Ett antal friska timmerstockar införskaffades. Nya takstolar spikades. Plåt inköptes.
Entusiaster ställde upp med sina maskiner hade under åren 2004-2005 lagt ned över 500 timmars ideellt arbete med att riva flytta och återuppföra byggnaden. Egna bilar och traktorer har använts för att flytta och återuppföra torpet.
En imponerande insats av dessa eldsjälar.
Nya torpet och vindskyddet
Före avverkningen

Avverkningen 2021

Efter avverkningen
Den sedan länge väntade / befarade avverkningen genomfördes juli 2021
Inte mycket är sig likt.
Utsikten är fantastisk.
När Lars Gustaf kom hit 1780 såg han nog halvvägs hem till Maxstad, Östra Fågelvik.
Men det känns inte Mörthöjden, man kanske vänjer sig
Det återstår att se vad som händer med övrig växtlighet.
Efter att räknat årsringarna på ett 20-tal stubbar, kan man konstatera att träden planterades i slutet av 60-talet
(nästan alla har 53 årsringar).
Det som lämnats är lövträd, inklusive äppelträdet som bär frukt för första gången! (se fliken ”flora & fauna på Mörthöjden”)