Meijer Släktförening

Träff 2022

2022-års släktmöte hölls i Fredriksbergs Folkets hus.
Drygt 20 medlemmar deltog.
Mötet beslöt också att års-utskicket kommer som kopierade A4 sidor istället för tryckta sidor
Det blev omval på de flesta styrelseposter
Mötet började med kaffe, smörgås och mötesförhandlingar,.
Beslut togs om att höja avgiften för enskilda till 75 kr / familj 150 kr på grund av höjda portokostnader.
Därefter hölls information om facebooksidan hemsidan och släktträdet hos Ancestry.
Lunchen avnjöts efter enpromenad till Nya Timjan.
På tillbakavägen till Folkets hus besöktes ”Pörtet”, som är en utställning med tips på besöksmål i finnmarken.
Efter pörtet blev det besök på Hembygdsgården, där bl.a.rök -och spisstugan. Museet ock inte minst torkrian från Mörthöjden besöktes.
Mötet avslutades på Folkets hus med fika och sammanfattning av dagen
Pörtet i Fredriksberg
Meijers Ria från Mörthöjden